30 November 2015 ~ 0 Comments

Sastanak sa Premijerom zbog zanemarivanja pravosuđa

Poštovani gospodine predsedniče,

Molimo Vas da zakažete hitan sastanak sa predstavnicima Sindikata pravosuđa Srbije kako bismo Vama, koji stoji visoko i daleko vidi, objasnili da srpsko pravosuđe ne predstavlja fiskalni rizik.

Nadamo se da ćete zakazati sastanak pre nego što pravosuđe, kao i drugi, obustavi rad kako bi privuklo Vašu pažnju.

Dosadašnje reforme dovele su do zastoja i sporosti u radu pravosuđa a nedostatak ljudstva i osnovnih sredstava za rad dodatno podstiču taj zastoj. Naš proizvodni asortiman čine rešenja, optužnice, naredbe, zamolnice, optužni predlozi, presude… A za te intelektualne proizvode potrebne su sirovine i tehnička oprema, kao što su papir, toneri, kompjuteri, skeneri… Opravdano se postavlja pitanje u čijem interesu se sprovode reforme koje mrcvare i pravosuđe i građane. Iz ovoga sledi da se pravosuđe namerno opstruiše.

Zato zaposleni u pravosuđu ne traže milostinju od Vas već da se njihov status uredi posebnim zakonom ili da se uskladi sa statusom lokalnih i gradskih službenika. Istovremeno, tražimo dokaz kojim ćete potkrepiti tvrdnju da “nema para”. Ovo zbog toga što iz izveštaja državnog revizora, kao i svakodnevnih medijskih natpisa, proizilazi da se narodni novac troši bahato, bez kontrole, nenamenski i nedomaćinski.

Naglašavamo da se nad pravosuđem vrši finansijsko nasilje i da se dug pravosuđa u vidu troškova rada meri stotinama miliona dinara zbog čega se sudski računi nalaze u blokadi. Pored troškova rada, sudske račune blokiraju i odštete koje plaćamo zbog prethodnog “reformskog promašaja”. Posledice trpe zaposleni koji zbog blokade računa ne mogu da ostvare zakonom garantovana prava.

O svemu navedenom, kao i drugim temama, više reči na eventualnom sastanku sa Vama kao domaćinom zemlje u kojoj se troši nedomaćinski.

Do skorog viđenja, srdačno Vas pozdravljam.

                                                                                                                  Predsednica

                                                                                                         Milošević Slađanka

 

Leave a Reply