04 December 2015 ~ 0 Comments

Usvojen Predlog zakona o budžetu za 2016. godinu

Beograd, 2. decembar 2015. godine – Ministarstvo finansija Vlade Republike Srbije saopštilo je da je Vlada na današnjoj sednici usvojila Predlog zakona o budžetu za 2016. godinu kojim su planirani prihodi u iznosu od 997,4 milijarde dinara, a rashodi 1.119 milijardi.

Vlada Republike Srbije

U saopštenju se navodi da je planirani fiskalni deficit na nivou Republike za narednu godinu 121,8 milijardi dinara. 

Planirani fiskalni deficit za 2015. godinu iznosio je 191,3 milijardi dinara, a do kraja ove godine prema poslednjim projekcijama iznosiće približno 100 milijardi dinara uključujući stare dugove za gas, vojne penzije i subvencije u poljoprivredi. 

Ovaj budžet, kao i prethodni za 2015. godinu, dobio je podršku Međunarodnog monetarnog fonda i predstavlja ključni deo Programa koji istovremeno rešava problem deficita ali i strukturne probleme koji taj deficit uzrokuju. 

Budžet za narednu godinu je napravljen na osnovu prognoze da će u 2016. godini rast BDP-a iznositi 1,75 odsto, a inflacija 2,8 odsto.

Prihodi budžeta od naplate poreza, kako je predviđeno, iznosiće 829,5 milijardi dinara, od čega je naplata PDV-a 427 milijardi. 

Uštede u budžetu za narednu godinu planirane su na svim elementima rashoda. 

Vlada Srbije prethodno je usvojila i Fiskalnu strategiju za 2016. godinu sa projekcijama za 2017. i 2018. koja prethodi izradi Nacrta zakona o budžetu za 2016. godinu koji će, kako je planirano, biti pred poslanicima tokom ovog meseca.

Osnovni ciljevi u narednom srednjoročnom periodu fokusirani su na nastavak sprovođenja mera fiskalne konsolidacije, održavanje makroekonomske stabilnosti uz zaustavljanje daljeg rasta duga i uspostavljanje trenda njegovog smanjenja što je u skladu sa dogovorenim aranžmanom sa Međunarodnim monetarnim fondom. 

Fokus je i na jačanju stabilnosti i otpornosti finansijskog sektora, otklanjanju prepreka privrednom rastu i podizanju konkurentnosti sprovođenjem sveobuhvatnih strukturnih reformi, nastavku reformi javnih preduzeća, kao i podizanju efikasnosti javnog sektora.

Vlada Srbije će nastaviti da vodi odgovornu fiskalnu i ekonomsku politiku usmerenu na kreiranje stabilnog i predvidivog poslovnog ambijenta.

Tekst objavljen na sajtu: Vlada Republike Srbije

Leave a Reply