19 January 2016 ~ 0 Comments

Odgovor Ministru pravde

Gospodine ministre,

Obaveštavam vas da Sindikat pravosuđa Srbije prihvata vaš predlog da se zaposlenima na određeno vreme ugovori produže do kraja juna 2016. godine.

Međutim, predlog prihvatamo privremeno i uslovno jer je i on privremenog karaktera. Vaše procene o neophodnom broju državnih službenika i nameštenika nisu rezultat analize potreba i obima posla već su isključivo usklađene sa merama štednje bez ikakvog plana. Pošto nema jasnog plana vi, u stvari, planirate neuspeh.

Kao što znate odluku o potrebnom broju sudija donosi Visoki savet sudstva čiji ste i vi član. Ta odluka nije proizvoljna već je usklađena sa brojem predmeta u radu, odnosno sa brojem nerešenih predmeta iz prethodne godine, prosečnim dvogodišnjim prilivom i okvirnim brojem rešenih predmeta. Prema važećim pravilnicima o merilima za određivanje sudskog, odnosno javnotužilačkog osoblja, broj državnih službenika i nameštenika određuje se na osnovu broja nosilaca pravosudnih funkcija. Dakle, za određivanje broja osoblja postoje merila koja ste dužni da poštujete. Ili ih primenite ili ih promenite.

Imajući u vidu broj nerešenih predmeta iz prethodnog perioda, kao i broj ovogodišnjih predmeta, očigledno je da odluka o smanjenju broja zaposlenih nije u skladu sa „potražnjom za sudskim uslugama“. S obzirom na to da iz postojećeg broja predmeta u radu proizlazi da veći broj građana zahteva sudsku zaštitu, jasno je i nedvosmisleno da postoji veća potreba za angažovanjem osoblja.

Uzimajući u obzir prethodnu reformu sa štetnim posledicama, smatramo da bi bilo kakvom smanjenju zaposlenih u pravosuđu trebalo prići krajnje pažljivo i obazrivo. Pored toga, trebalo bi uvažiti i preporuku Komisije za sprovođenje Nacionalne strategije reforme pravosuđa da se zbog izbora novih sudija i tužilaca po hitnom postupku zaposli i određeni broj osoblja. Drugim rečima, pravilnike o sistematizaciji i organizaciji u pravosuđu, odnosno broj osoblja, ne možete da prilagođavate štednji već broju sudija i tužilaca. Vaše planiranje ljudskih resursa trebalo bi da bude takvo da pravosuđe bude sposobno da odgovori postavljenim zadacima.

Zato predlažemo da što pre, kao socijalni partneri, počnemo da radimo na usvajanju novih merila za određivanje broja sudskog i javnotužilačkog osoblja ili da se pravilnici o sistematizaciji radnih mesta usklade sa važečim merilima. Ukoliko se to ne uradi pravosuđe neće biti u stanju da odgovori zahtevima građana a za to ćete isključivo vi biti odgovorni.

Još uvek s poštovanjem, srdačno vas pozdravljam.

Predsednica

Slađanka Milošević

 

 

Tekst objavljen na sajtu: Sindikat pravosuđa Srbije

 

 

Leave a Reply