29 January 2016 ~ 0 Comments

Osnovna plata protiv prosečne zarade

cekaonica-plate-zaposleni PIO  Beograd

Ministarka državne uprave i lokalne samouprave Kori Udovički i ministar finansija Dušan Vujović još nisu postigli dogovor o tome kako će izgledati nacrt zakona o sistemu plata u javnom sektoru.

To znači da je za državne službenike još nepoznanica da li će se kao osnovica za obračunavanje bolovanja uzimati osnovna zarada, kao što predlaže ministar Vujović, ili prosečna plata, koja uključuje i dodatke poput minulog rada, regresa, noćnog i prekovremenog rada, što predlaže ministarka Kori Udovički.

Gordana Matković, bivša ministarka za rad i socijalnu politiku, kaže da bi principijelno bilo najpravednije rešenje da se kao reper uzmu doprinosi.

– Ako se zdravstveno osiguranje plaća na prosečnu zaradu, onda je logično i da se prosečna zarada uzima kao osnovica za obračun naknade za bolovanje – objašnjava Matkovićeva.

U članu 115 Zakona o radu navedeno je da zaposleni ima pravo na naknadu zarade za vreme odsustvovanja sa rada zbog privremene sprečenosti za rad do 30 dana, i to najmanje u visini 65 odsto prosečne zarade u prethodnih 12 meseci.

Prema rečima Nade Novaković, naučne saradnice Instituta društvenih nauka, ovaj propis je samo jedan u nizu kojim se pogoršavaju uslovi rada.

Tekst objavljen na sajtu: Politika

Leave a Reply