07 June 2016 ~ 0 Comments

Obaveštenje za nameštenike

Sindikalna organizacija Osnovnog suda Novi Sad poziva svoje članove nameštenike da dođu na sastanak u malu salu na 3 spratu u 15h danas 07.06.2016 godine.

 Tema sastanka je drugi korak – utuženje, koji su nameštenici dobili u pouci o pravnom leku.

 Na sastanku će prisustvovati i ovlašćeno lice pravne službe Sindikata grada Novog Sada.

 

                                                                Predsednik Sindikata Osnovnog suda Novi Sad

                                                                                                Zoran Babin

Leave a Reply