01 August 2016 ~ 0 Comments

Korak 3 – URGENCIJA za rešavanje po žalbi na odbijanje obračuna po Sporazumu

 

Molim Vas, da pravilno popunite ovu URGENCIJU sa svojim podacima, potpišite je i takvu je ODMAH  PREPORUčENOM  POšILJKOM  POšALJETE  NA  ADRESU  IZ  NASLOVA !!!

Zaposleni neka ovakav “komplet” (potpisan tekst URGENICIJE)  pripreme u 2 primerka i neka:

  • 1 “komplet” posalju u koverti Žalbenoj komisiji sudova u Beograd, preporučeno sa povratnicom
  • 1 “komplet” zadrze za sebe (za svoju “kućnu” arhivu).

                                                                 Predsednik Sindikata Osnovnog suda Novi Sad

                                                                                                       Zoran Babin

Leave a Reply