01 August 2016 ~ 0 Comments

Važno obaveštenje

Sindikat pravosuđa Srbije sa advokatom Milošem Vlahovićem ima zaključen ugovor o pružanju advokatskih usluga Sindikatu i njegovim članovima. 

Saglasno ovom ugovoru, usluge za angažovanje advokata obračunavaju se i isplaćuju prema važećoj advokatskoj tarifi, nakon okončanja postupka za koji će advokat biti angažovan i u zavisnosti od uspeha u sporu. Drugim rečima, ukoliko dobije spor, advokat svoje usluge naplaćuje od tužene strane.

Ukoliko želite da podnesete tužbu za potraživanja u vezi sa sporazumom, u prilogu dopisa nalazi se Punomoćje koje je potrebno čitko popuniti, odštampati, potpisati i zajedno sa ostalom dokumentacijom dostaviti na adresu advokata Miloša Vlahovića, Ul. kneginje Zorke 56, Beograd. Zajedno sa punomoćjem potrebno je dostaviti i drugu dokumentaciju, zbog čega predlažemo da se prethodno čujete sa advokatom Vlahovićem i dogovorite u vezi sa ovim. Kontakt advokata Miloša Vlahovića se nalazi u zaglavlju punomoćja.

Objavljeno na sajtu: Sindikat pravosuđa Srbije

Leave a Reply