06 February 2017 ~ 0 Comments

Obaveštenje u vezi sa ocenjivanjem za 2016. godinu

         Obaveštavaju se članovi Sindikata Osnovnog suda u Novom Sadu, da nakon obavljenih razgovora sa državnim službenicima, u skladu sa čl.83 Zakona o državnim službenicima moraju biti ocenjeni najkasnije do kraja februara 2017. godine za prethodnu godinu – 2016. godinu.

         Svi koji smatraju da nisu ocenjeni u skladu sa Zakonom o državnim službenicima i Uredbom o ocenjivanju državnih službenika, u roku koji je naveden u rešenju o ocenjivanju za 2016. godinu – pouka o pravnom leku, mogu da se obrate Službi pravne pomoći Saveza Samostalnih Sindikata grada Novog Sada i opština u Novom Sadu, Bulevar Mihajla Pupina br. 24, svakim radnim danom od 07,00-15,00sati. Obavezno ponesite sa sobom rešenje o ocenjivanju za 2016. godinu i ostalu dokumentaciju, za koju smatrate da je od značaja.

                                                Predsednik Sindikata Osnovnog suda u Novom Sadu

                                                                                            Zoran Babin

 

Leave a Reply