07 March 2017 ~ 0 Comments

Obaveštenje o izborima za članove odbora Sindikalne organizacije Osnovnog suda Novi Sad

Sindikalna organizacija Osnovnog suda Novi Sad raspisuje izbore za dva upražnjena mesta u Odboru Sindikata. Prijava će trajati do srede 15.03.2017 godine nakon čega ćemo raspisati izbore i prvo plasirana dva člana će ući u odbor Sindikata. Preduslov za kandidate je da budu članovi Sindikata Osnovnog suda u Novom Sadu bar godinu dana kao i to da su zaposleni na neodređeno vreme. 

 

                                                   Predsednik Sindikata Osnovnog suda u Novom Sadu 

                                                                                            Zoran Babin

 

 

Leave a Reply