11 April 2017 ~ 0 Comments

Obaveštenje o izborima za članove odbora Sindikalne organizacije Osnovnog suda Novi Sad 12.04.2017

Sindikalna organizacija Osnovog suda Novi Sad obaveštava svoje članstvo da će se izbori za dva upražnjena mesta u odboru Sindikata našeg suda održati u maloj sali na 3 spratu u toku sutrašnjeg radnog dana 12.04.2017 godine od 08h – 15h.

Kandidati za članove odbora su:

  1. Letić Slobodanka
  2. Negovanović Sanja
  3. Stanković Bojana
  4. Karačonji Jaroslava

Za kandidata se glasa tako što ćete zaokružiti za dva kandidata na glasačkom listiću.

 

                                                Predsednik Sindikata Osnovnog suda u Novom Sadu

                                                                                                   Zoran Babin

Leave a Reply