05 May 2017 ~ 0 Comments

Prijava za R.S.I. i odlaska u banju 2017

Obaveštavaju se članovi Sindikalne Organizacije Osnovnog suda Novi Sad da smo na sednici odbora 03.06.2016 godine usvojili odluku da se prijava za odlazak na R.S.I.  neće vršiti po važećem Pravilniku već smo isti stavili Van snage .

  • Prijavu za odlazak na radničke sportske igre potrebno je popuniti na formularu koji se nalazi kod predsednika Sindikata u telefonskoj centrali zgrade suda do srede 10.05.2017 godine u vremenu od 13h i 30 min do 15h.
  • U zavisnosti od broja prijava Odbor Sindikalne organizacije će doneti odluku da li će i u kojem iznosu učestvovati u delu troškova prve rate za R.S.I. 2017

Prijava za odlazak u banju vršiće se po važećem Pravilniku usvojenom 10.10.2013 godine i trajaće do srede 10.05.2017 godine. Nakon što  popunite formular za prijavu, isti ćete dostaviti predsedniku Sindikata u telefonsku centralu zgrade suda u vremenu od  13h i 30 min do 15h.

  • Formular za prijavu za ćete popuniti u centrali suda kod predsednika Sindikata.

 

                                                                     Odbor Sindikata Osnovnog suda Novi Sad

Leave a Reply