18 October 2017 ~ 0 Comments

Naručivanje zimnice – Biofoodex 2017

Sindikalna organizacija Osnovnog suda Novi Sad poziva sve svoje članove koji žele da naruče zimnicu „BioFoodex“ da pogledaju temu na ovom sajtu „Nabavka“ u kojoj ćete pronaći više informacija. Molim Vas da narudžbenicu popunite na način tako što ćete ukucati sve tražene podatke u istu i nakon toga je odštampati (u dva primerka)  i potpisati.  Narudžbenicu je potrebno predati do 15h 20.10.2017 godine u telefonsku centralu suda. Jedan primerak narudžbenice ostaje Vama a drugi primerak ostaje Sindikatu.

Zimnica

 - O Biofoodex- u

 - Narudžbenica za 2017

Leave a Reply