08 March 2018 ~ 0 Comments

Drage koleginice, srećan praznik 8 mart – međunarodni praznik dana žena

Sindikalna organizacija Osnovnog suda Novi Sad želi da svojim članicama kao i svim koleginicama da čestita praznik  8 mart - međunarodni praznik dana žena !

8 mart - 2O 8 martu 

Prilikom prihvatanja rezolucije kojom se proglašava Dan ženskih prava i međunarodnog mira (1977.), Generalna skupština istakla je „potrebu da se oda počast doprinosu žena u jačanju međunarodnog mira i sigurnosti“

Istorija 1910.

- Na kongresu Socijalističke Internacionale u Kopenhagenu, ustanovljen je Dan žena međunarodnog karaktera u čast pokreta za ženska prava i postizanja opšteg prava glasa za žene. Više od 100 žena iz 17 zemalja, uključujući i prve tri žene izabrane za parlamentarne zastupnice u Finskoj, prihvata predlog Klare Cetkin za uspostavljanje tog datuma. Sam datum nije utvrđen.

1911. – Međunarodni dan žena je po prvi put obeležen (19. marta) u Austriji, Danskoj, Nemačkoj i Švajcarskoj među levičarskim ženskim grupama. Više od milion žena i muškaraca izašlo je na ulice zahtevajući pravo glasa za žene i pravo da budu birane, pravo žena na rad i stručno usavršavanje i zabranu diskriminacije na radnom mestu.

1913-1914. – Kao deo mirovnog pokreta koji se rasplamsavao uoči Prvog svetskog rata, Ruskinje su prvi put obeležile Međunarodni dan žena poslednje nedelje u februaru 1913. godine. Na različitim mestima u Evropi,  8. marta iste godine, žene su organizovale proteste protiv rata ili da izraze solidarnost sa svojim drugaricama iz predrevolucionarne Rusije.

1917. – Pošto je u ratu poginulo više od dva miliona ruskih vojnika, Ruskinje su odabrale poslednju nedelju u februaru da štrajkuju za „hleb i ruže“, gde hleb simbolizuje ekonomsku ravnopravnost, a ruže bolji kvalitet života. Političke vođe su smatrale da nije vreme za štrajk, ali žene su bile uporne. Četiri dana kasnije, u nedelju, 23. februara, izbila Februarska Revolucija. Ruski car je bio prisiljen da abdicira i privremena vlada je dala ženama pravo glasa. Prema gregorijanskom kalendaru -koji koriste ostale zemlje, a tada ne Rusija-, to se dogodilo 8. marta.

Ko je Klara Cetkin, žena koja je predložila obeležavanje ovog dana?

Rodila se 1857. kao Klara Ajzner u malom selu Viderau (Saksonija), a 1883. odlazi u Pariz gde studira novinarstvo. Upoznaje se sa marksizmom i vođama međunarodnog radničkog pokreta. Objavljuje knjigu „Pitanje prava žena i radnica današnjice“, i postavlja osnove za socijalističku teoriju emancipacije žene, zastupajući tezu da su socijalizam i feminizam veoma usko povezani. „Oni koji su se svojom čašću pred licem čovečanstva obavezali na oslobođenje, ne smeju dopustiti da cela jedna polovina ljudskog roda zbog ekonomske i socijalne zavisti bude osuđena na ropstvo. Onaj ko želi da dopusti tlačenje radnika od strane kapitalista, dopustiće i tlačenje žene od strane muškaraca, a ona će ostati potlačena sve dok ekonomski ne bude nezavisna“.

- 1890. se vraća u Nemačku i uređuje socijaldemokratski časopis “Jednakost”, i aktivno se bori za ekonomsku i socijalnu nezavisnost žena, pravo na sindikalno organizovanje, izjednačavanje političkih prava, postavljanje braka na ravnopravne odnose, odobravanje razvoda braka, slobodne ljubavi i prekida trudnoće kao privatne i lične odluke. „Htela bih sasvim jasno da naglasim dužnost roditelja, da svoje devojčice i dečake ne odgajaju sa predrasudama, koje kažu da postoje poslovi koji su nedostojni muškarca, ali odgovaraju ženama. Devojčice i dečaci treba da obavljaju sve poslove sa jednakom spretnošću i zadovoljstvom.”

- Na njen predlog, na kongresu Socijalističke Internacionale, u Kopenhagenu 1910. donosi se odluka da se Međunarodnim danom obeleži štrajk američkih tekstilnih radnica iz 1857. Tada su tekstilne radnice Njujorka protestovale tražeći kraću radnu nedelju, a policija je pucala na njih. Istog dana 1908. radnice Njujorka su demonstrirale tražeći pravo glasa za žene, zabranu dečijeg rada i bolje radne uslove.  Ideja o Međunarodnom danu žena je prihvaćena, i to je bila osnova za budući 8. mart. Kada je vođstvo socijaldemokratske partije prihvatilo rat, Cetkinova napušta partiju. Kada je učestvovala u antiratnim protestima, uhapsili su je  i osudili za veleizdaje zemlje. Bila je bliska prijateljica poznate marksistkinje Roze Luksemburg, i pristupa grupi istinskih levičara koji 1917. godine osnivaju Nezavisnu socijaldemokratsku partiju čije će levo krilo zajedno sa grupom Spartak 1919. osnovati Komunističku partiju Nemačke. Od 1919. do 1924, Cetkinova je članica CK Komunističke partije Nemačke, i uređuje časopis “Komunistkinja”. Od 1920. do 1933. ona je poslanica Komunističke partije u Nemačkoj skupštini. Još 1932. godine je govorila o opasnosti od fašizma.

Deviza je, pobediti fašizam! (iz uvodnog govora kao počasna predsednica, august 1932.)

„Zahtev ovog časa je zajednički i jedinstven front svih radnika kako bi se pobedio fašizam, kako bi na taj način zarobljeni i iskorišteni dobili moć i snagu njihovih organizacija, i pravo na život. Pred ovom obavezujućom istorijskom potrebom moraju ustuknuti sva politički, sindikalno, religiozno razdvojena stanovišta. Svi koji su ugroženi, svi koji pate, svi koji traže svoje oslobođenje spadaju u jedinstveni front za brobu protiv fašizma i njegovih pristalica u vladi“Od 1924. godine živi u Moskvi i vodi sekretarijat žena III. Internacionale. Trpi političku Izolaciju zbog protivljenja Staljinovoj politici. Od 1925. do 1933. godine bila je predsednica Međunarodnog crvenog krsta. Umire u godini dolaska nacizma na vlast, 1933. godine, sahranjena je u Kremlju. Osmi mart NIJE datum kada muškarci treba da poklone cvet ženama kao polu, već treba – i žene ženama takođe, da poklone cvet kao simboličan čin podržavanja dugotrajne, teške i i-dalje-nezavršene borbe žena za ravnopravnost 8. mart je dan kada se cveće poklanja i time se kaže “i ja sam za našu borbu za žensku ravnopravnost”.

8. Mart nije Dan žena u smislu ” žena kao POLA”, već je to dan obeležavanja ženske borbe za ravnopravnost, emancipaciju i  mir. Takođe, to je izrazito levičarski praznik. Zato je on, praktično, praznik svih onih koji/e smatraju  borbu za emancipaciju čovečanstva pravednom. Praznik svih NAS, u slavu žena koje  se bore za svoja prava i emancipaciju.

Obradujte zato svoje devojke, devojčice, majke, sestre i drugarice nekim cvetom – ali i ispričajte ovu priču i značaj, simboliku i stvarnu pozadinu tog cveta koji poklanjate.

Živeo 8. mart međunarodni  dan borbe za ženska prava i emancipaciju!!!

Leave a Reply