21 March 2018 ~ 0 Comments

Namešteničke nagrade 2018

 

Položaj nameštenika razlikuje se od položaja državnog službenika a u suštini rade iste poslove za različite plate.

Zakonom o platama državnih službenika i nameštenika propisano je napredovanje za državne službenike dok je za nameštenike predviđen dodatak za ostvarene natprosečne rezultate rada, odnosno nameštenička nagrada. Ona se isplaćuje tromesečno, odnosno u aprilu /za januar, februar i mart), julu /za april, ma i jun/, oktobru /za jul, avgust i septembar/ i januaru /za oktobar, novembar i decembar/.

Zakonom o budžetu RS za 2018. godinu obezbeđena su sredstva za isplatu namešteničke nagrade /član 11. Zakona o Budžetu RS za ovu godinu/. Dodatak može da iznosi do 50% osnovne plate nameštenika.

Rukovodilac pravosudnog organa donosi rešenje o namešteničkoj nagradi na predlog koji daje rukovodilac unutrašnje organizacione jedinice u kojoj nameštenik radi. I zato podsećamo šefove odeljenja da ne propuste rok, to jest da blagovremeno rukovodiocima organa (javnim tužiocima, predsednicima sudova i upravnicima zatvora) podnesu predlog za nagrađivanje nameštenika.

Tekst objavljen na sajtu: Sindikat pravosuđa Srbije

 

Leave a Reply