21 May 2018 ~ 0 Comments

Važno obaveštenje !

zvonoObaveštavamo članove Sindikata, ukoliko ste u postupcima pred Osnovnim sudom u Novom Sadu, imali troškove postupka u vezi sa Sporazumom o mirnom rešavanju kolektivnog radnog spora, koje ste obavezni da naknadite, potrebno je da u što kraćem roku a najkasnije do 28.05.2018. godine dostavite svoju dokumentaciju predsedniku Sindikata ili članovima odbora, kako bi videli o kom se ukupnom iznosu radi. Nakon 28.05.2018. godine odbor Sindikata će se sastati i tada ćemo znati koliki je ukupan iznos duga naših članova, nakon čega ćemo odlučiti kako i koliko ćemo moći da Vam pomognemo u rešavanju ovog problema.
Molimo Vas da ispošujete ovaj rok od 7 dana.

Leave a Reply