13 June 2018 ~ 0 Comments

Odluka o ostvarivanju prava na solidarnu pomoć

Poštovani,

 Dostavljamo vam na upoznavanje i dalje postupanje Odluku o ostvarivanju prava na solidarnu pomoć za državne službenike i nameštenike zaposlene u pravosudnim organima. S tim u vezi,  neophodno je da svi zahtevi poslati nakon produženja važenja Posebnog kolektivnog ugovora za državne organe budu uređeni u skladu sa Odlukom koju vam dostavljamo u prilogu.

Napominjemo da Ministarstvo pravde neće pojedinačno obaveštavati organe o nepotpunoj dokumentaciji.

Ukoliko zaposleni ispunjava uslove za ostvarivanje prava na solidarnu pomoć, uz prateći dopis dostavite dodatnu dokumentaciju uz napomenu na koga se zahtev odnosi.

U slučaju da zahtevi budu nepotpuni, Ministarstvo pravde neće snositi odgovornost ukoliko zaposlenima ne bude isplaćena solidarna pomoć.

 Ovo se odnosi na sve zahteve koji su do sada poslati kao i na zahteve koje će te slati ubuduće.

 

Ministarstvo pravde Republike Srbije

Sektor za materijalno – finansijske poslove

 

Leave a Reply