19 September 2018 ~ 0 Comments

Važno – žalba za državne službenike Osnovnog suda Novi Sad na novo rešenje o isplati novčane čestitke

Svi članovi Sindikata Osnovnog suda Novi Sad  – državni službenici, koji su dobili novo  rešenja o isplati novčane čestitke mogu da se žale na isto a jako je važno da se prdržavaju roka od 8 dana. U prilogu Vam dostavljamo model žalbe  koji je potrebno popuniti sa Vašim podacima i nakon toga isto poslati  Žalbenoj komisiji Visokog saveta sudstva U ROKU OD 8 DANA OD DANA PRIJEMA REŠENJA-s tim da svaki zaposleni mora da pazi na svoj rok za ulaganje žalbe, jer istekom roka, zaposleni gubi pravo na podnošenje žalbe pa iako podnese žalbu posle  roka od 8 dana, žalba je neblagovremena i smatra se  kao i da nije podneta. Nakon konsultacija sa advokatom Sindikata grada novog Sada  koji zastupa članove Sindikata rečeno nam je da se uputi žalba ista kao i prethodna jer je rešenje isto a tek neznatno promenjeno tako što ćete umesto prethodnog broja rešenja staviti novi broj rešenja koji ste dobili. Molimo Vas da obavestite sve svoje kolege koje su ranije podneli žalbu a sad dobili novo rešenje da iskoriste ovu priliku i žalbu podnesu na vreme koristeći model žalbe koji se nalazi ovde na sajtu. Naročito je potrebno obratiti pažnju na godine koje su predmet žalbe.

Žalba na rešenje o o isplati novčane čestitke

Zaposleni neka:
-  odštampaju žalbu u 3 primerka,
- popune svoje podatke na prvoj i poslednjoj stranici (ime i prezime državnog službenika, mesto, adresa, kont. telefon, datum podnošenja,  poslovni broj rešenja sa datumom)
- potpišu oba primerka žalbe
- prikače uz oba primerka  svoje rešenje isplati novčane čestitke
- 2 primerak žalbe sa svojim rešenjem, pošalju preporučeno žalbenoj komisiji na adresu iz naslova žalbe, odmah odnosno u roku – 8 dana od dana prijema rešenja  o isplati novčane čestitke
- 3. primerak da zadrže za sebe.

Leave a Reply