09 October 2018 ~ 0 Comments

Prijava za odlazak u banju 2018

Prijava za odlazak u banju vršiće se po važećem Pravilniku usvojenom 10.10.2013 godine i trajaće do ponedeljka 15.10.2018 godine. Nakon što  popunite prijavu priložite Vašu medicinsku dokumentaciju i dostavite istu u   telefonsku centralu zgrade suda u vremenu od  13h i 30 min do 15h.

Iz odbora Sindikata za odlazak u banju zaduženi su članovi: Gordana Ćurčin Milenković i Bogdan Bilak

Prijava za odlazak u banju 2018

Related image

Leave a Reply