23 October 2018 ~ 0 Comments

Komentar na važeći PKU (poseban kolektivni ugovor) za državne organe

Na prethodnoj sednici gradskog odbora Sindikata zaposlenih u upravi, pravosuđu i društvenim organizacijama grada Novog Sada i opština, na kojoj su se prisutni članovi GOS-a informisali da se u  2019 godini, planira potpisivanje PKU ( Posebnog kolektivnog ugovora) za državne organe. U skladu sa tim, dogovoreno je da se svi predsednici Sindikalnih organizacija i njihovi članovi aktivno uključe u pripremu predloga napred navedenog PKU i to što će dati svoje predloge i sugestije na važeči PKU.

Predsednik Sindikalne organizacije dužan je da do kraja Oktobra 2018 godine dostavi svoje predloge i sugestije i to mailom ili poštom na adresu. SSS grada Novog Sada i opština, ul. Bulevar Mihajla Pupina br. 24, Novi Sad, kako bi služba Sindikata mogla da pripremi jedinstven predlog izmena PKU, koji će biti poslat ROS-u ispred Gradskog odbora.

Važeći – poseban kolektivni ugovor za državne organe

Svoje komentare i sugestije u elektronskoj formi pošaljite na mail: zoran.babin@ns.os.sud.rs 

 

 

 

Leave a Reply