16 November 2018 ~ 0 Comments

Dopis pododbora za pravosuđe grada Novog Sada i Opština – položaj nameštenika

Dopis radi povećanja namešteničke nagrade i izmene statusa nameštenika u državne službenike – koji ispunjavaju Zakonske uslove

Sindikat grada Novog Sada

 

 

 

Dopis pododbora za pravosuđe grada Novog Sada - Kliknite na link

Leave a Reply