23 November 2018 ~ 0 Comments

Otvoreno pismo narodnim poslanicima

22. novembar 2018.

Uvaženi poslanici,

Obraćamo vam se zbog toga što su zaposleni u pravosuđu diskriminisani i eksploatisani.

Naime, u Srbiji postoje policijski službenici, poreski službenici, carinski službenici… zbog čega smatramo da bi radni odnos zaposlenih u pravosudnim organima trebalo da bude uređen posebnim zakonom. Ako to nije moguće, predlažemo da se postojeće odredbe o osoblju u Zakonu o sudijama i Zakonu o javnim tužilaštvima dopune. Pravosuđe ne čine samo sudije i tužioci nego i zaposleni koji obavljaju poslove u neposrednoj vezi sa poslovima nosilaca pravosudne funkcije. Na zaposlene u pravosuđu primenjuje se Zakon o državnim službenicima, čije su izmene i dopune dostavljene vama na usvajanje.

Zakon o državnim službenicima neprincipijelnu je napravio razliku između državnih službenika i nameštenika. Prema slovu zakona, državni službenici obavljaju poslove iz delokruga organa, dakle, složenije i bolje plaćene a nameštenici obavljaju pomoćno-tehničke, odnosno sporedne poslove. Naglašavamo da nijednim propisom nije određeno koji su to sporedni poslovi a razvrstavanje zaposlenih na državne službenike i nameštenike obavljeno je proizvoljno. U pravosudnim organima veći je broj daktilografa u statusu nameštenika koji nezakonito obavljaju poslove zapisničara, nego zapisničara u statusu državnih službenika. Tako u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu od ukupno 25 daktilografa samo su pet zapisničara državni službenici po zakonu ovlašćenih za učešće u krivičnom postupku. Ostalih 20 daktilografa imaju status nameštenika, pa suprotno zakonu učestvuju u krivičnom postupku jer sprovode dokazne radnje u tužillačkoj istrazi, sastavljaju zapisnike o saslušanju osumnjičenih, ispitivanju svedoka i oštećenih, neovlašćeno potpisuju te zapisnike, neovlašćeno upotrebljavaju pečat i svakodnevno neovlašćeno dežuraju sa zamenicima javnog tužioca. Direktno prisustvo nameštenika u istrazi i na suđenjima je nezakonito, a to bi mogao biti i razlog za pobijanje odluka zbog bitne povrede postupka.

Zapisničari i daktilografi direktno učestvuju u radu suda i tužilaštva, ali se daktilografi u statusu nameštenika i eksploatišu jer obavljaju zapisničarske poslove za koje su manje plaćeni. Njih među zaposlenima najviše nedostaje jer jedan zapisničar, odnosno daktilograf u tužilaštvu, radi sa tri do četiri tužioca. Pored toga, zapisničari u statusu državnog službenika imaju pravo da napreduju kroz platne razrede na osnovu ocene dok daktilografi u statusu nameštenika nemaju to pravo i njihov rad se ne ocenjuje a rade iste poslove. Usled neznanja ili nemara neko je pravosudne daktilografe koji obavljaju poslove u neposrednoj vezi sa sudskim i javnotužilačkim poslovima svrstao u pomoćno-tehničko, odnosno sporedno osoblje.

Zabrana zapošljavanja iznudila je prebacivanje poslova na zaposlene koji nemaju status državnih službenika i tako dovela do kršenja propisa, sa jedne strane i eksploatacije nameštenika sa druge strane. Zbog svega toga, stanje u pravosuđu je pogoršano, posebno u tužilaštvima nakon uvođenja tužilačke istrage 2013. godine, koja je uvećala obim posla tužilaštva a broj zaposlenih je ostao isti. Nakon usvajanja Zakona o sprečavanju nasilja u porodici i formiranjem posebnih odeljenja za borbu protiv korupcije, iako prethodne kadrovske potrebe zbog uvođenja tužilačke istrage nisu zadovoljene, nastale su nove. Sve ovo usporilo je rad tužilaštva čiji se obim rada uvećava svake godine. Srpska tužilaštva su 2017. godine imala u radu preko 557.000 predmeta, to jest povećanje za 8,75% u odnosu na 2016. godinu kada su imala u radu 513.000. Taj broj predmeta obrađivalo je 710 tužilaca i 1.311 administrativnog osoblja?! Ista neusklađenost u broju sudija, pratećeg osoblja i predmeta postoji i u sudovima.

Podsećam vas da je glavni posao tužilaštva i sudova da gone, odnosno presuđuju onima koji krše propise, tako da kršenje propisa u pravosuđu ne priliči ni pravosuđu ni državi kojoj su puna usta vladavine prava.

Na osnovu svega navedenog, očekujemo da pokrenete postupak za izmene i dopune Zakona o sudijama i Zakona o javnom tužilaštvu ili usvajanje posebnog zakona o pravosudnim službenicima kojima bi se sprečila diskriminacija i eksploatacija.

S poštovanjem, srdačno vas pozdravljam.

Predsednica

Slađanka Milošević

 

Objavljeno na sajtu: Sindikata pravosuđa Srbije 22.11.2018. godine

 

 

Leave a Reply