16 July 2019 ~ 0 Comments

Odluka o postupku ostvarivanja prava na solidarnu pomoć – 2019

Savez Samostalnih Sindikata

 

 

 

 

 

Poštovani,

 Dostavljamo vam na upoznavanje i dalje postupanje Odluku o ostvarivanju prava na solidarnu pomoć za državne službenike i nameštenike zaposlene u pravosudnim organima. S tim u vezi,  neophodno je da svi zahtevi poslati nakon produženja važenja Posebnog kolektivnog ugovora za državne organe budu uređeni u skladu sa Odlukom koju vam dostavljamo u prilogu.

Napominjemo da Ministarstvo pravde neće pojedinačno obaveštavati organe o nepotpunoj dokumentaciji.

Ukoliko zaposleni ispunjava uslove za ostvarivanje prava na solidarnu pomoć, uz prateći dopis dostavite dodatnu dokumentaciju uz napomenu na koga se zahtev odnosi.

U slučaju da zahtevi budu nepotpuni, Ministarstvo pravde neće snositi odgovornost ukoliko zaposlenima ne bude isplaćena solidarna pomoć.

Ovo se odnosi na sve zahteve koji su do sada poslati kao i na zahteve koje će te slati ubuduće.

Ministarstvo pravde Republike Srbije

Sektor za materijalno – finansijske poslove

Odluka o ostvarivanja prava na solidarnu pomoć za državne službenike i nameštenike zaposlene u pravosudnim organima – 2019 ( kliknite na link)

 

Leave a Reply