10 October 2019 ~ 0 Comments

Naručivanje zimnice – Biofoodex 2019

ajvar-domaci-slika-103440726

Sindikalna organizacija Osnovnog suda Novi Sad poziva sve svoje članove koji žele da naruče zimnicu „BioFoodex“ da pogledaju temu na ovom sajtu „Nabavka“ u kojoj ćete pronaći više informacija. Molim Vas da narudžbenicu popunite na način tako što ćete ukucati sve tražene podatke u istu i nakon toga je odštampati (u dva primerka)  i potpisati.  Narudžbenicu je potrebno predati do 15h 18.10.2019 godine u telefonsku centralu suda. Jedan primerak narudžbenice ostaje Vama a drugi primerak ostaje Sindikatu. Potrebno je i overiti i popuniti administrativnu zabranu (računovodstvo i uprava Osnovnog suda ) koja se takođe nalazi u prilogu ovog mejla.

ponuda-trebovanje zimnice 2019 (kliknite na link)

Administrativna zabrana ( kliknite na link)

Leave a Reply