06 November 2019 ~ 0 Comments

Odluka pododbora za pravosuđe grada Novog Sada od 04.11.2019. godine

Sindikat grada Novog Sada

Članovi Gradskog pododbora Sindikata pravosuđa grada Novog Sada i opština Južnogbačkog okruga, prihvatili su inicijativu tj zaključak Sindikalne organizacije Osnovnog suda u Novom Sadu, za ukidanje Odluke o postupku ostvarivanja prava na solidarnu pomoć za državne službenike i nameštenike zaposlene u državnim organima br. 401-00-1090/2019-10 od 05.07.2019. godine.

Prilog : Odluka pododbora od 04.11.2019.g. i Zaključak Sindikalne Organizacije Osnovnog suda u Novom Sadu

Leave a Reply