14 November 2019 ~ 0 Comments

Dopis Ministarstvu pravosuđa od 06.11.2019. godine

6. novembar 2019.

 

Lično Neli Kuburović, ministarki pravde

Poštovana ministarko,

Molim Vas da povučete svoju Odluku o ostvarivanju prava na solidarnu pomoć od 05.07.2019. godine, jednostrano donetu bez ikakvih konsultacija sa reprezentativnim sindikatom, kao institucionalnim partnerom i potpisnikom Posebnog kolektivnog ugovora za državne organe.

S tim u vezi, predlažemo da donesete pravilnik o visini solidarne pomoći ugovorene članom 45. Posebnog kolektivnog ugovora za državne organe, i to za slučajeve koji slede:

  1. duže ili teže bolesti zaposlenog ili člana njegove uže porodice ili teže povrede zaposlenog;
  2. nabavke ortopedskih pomagala i aparata za rehabilitaciju zaposlenog ili člana njegove uže porodice;
  3. zdravstvene rehabilitacije zaposlenog;
  4. nastanka teže invalidnosti zaposlenog;
  5. nabavke lekova za zaposlenog ili člana uže porodice;
  6. pomoć porodici za slučaj smrti zaposlenog i zaposlenom sa slučaj smrti člana uže porodice.

Uzimajući u obzir činjenicu da ove odredbe nisu jedine koje kao naš poslodavac ne poštujete, zahtevamo sastanak sa Vama na kome bismo osim ovog pravilnika raspraljali i o izmeni Pravilnika o merilima za određivanje broja sudskog i javnotužilačkog osoblja. Odnosno, bilo bi poželjno da se Vi u Ministarstvu pravde prvo sa sobom dogovorite da li u pravosuđu ima viška ili manjka osoblja.

U međuvremenu dok čekamo sastanak sa Vama, molim Vas da nam dostavite ugovor zaključen o zakupu zgrade Aeroinženjeringa u kojoj je smešteno građansko odeljenje Prvog osnovnog suda u Beogradu, sa svim aneksima. Prošli događaji u vezi sa ovom zgradom izazivaju nedoumice, imajući u vidu informacije iz 2011. da je Ministarstvo pravde kupilo navedenu zgradu za osam miliona evra. Nakon toga, 2014. godine, tadašnji ministar pravde Nikola Selaković otvorio je radove na toj zgradi u iznosu od 345 miliona dinara. Nejasno je kome i zašto Ministarstvo pravde plaća zakup za navedenu zgradu koju je prethodno kupilo i u koju je uložilo sredstva za rekonstrukciju.

Predsednica
Slađanka Milošević

 

Objavljeno na sajtu: Sindikat pravosuđa Srbije

 

Odluka pododbora od 04.11.2019.g. i Zaključak Sindikalne Organizacije Osnovnog suda u Novom Sadu

 

 

 

Leave a Reply