Vrste pomoći

Svi članovi Sindikalne organizacije Osnovnog suda Novi Sad koji su članovi duže od tri meseca mogu se obratiti za pomoć Sindikatu. Potrebno je da izaberete obrazac za pomoć koju želite da zatražite, popunite ga, odštampate i priložite dodatnu dokumentaciju. Kompletiranu dokumentaciju pošaljite na mail zoran.babin@ns.os.sud.rs ili na  adresu : Novi Sad, ul. Sutjeska br. 3 sa naznakom za Sindikalnu organizaciju Osnovnog suda Novi Sad.

Vrste pomoći :