Firme

Na ovoj strani možete pronaći spisak firmi sa kojima je Sindikalna organizacija Osnovnog suda Novi Sad sklopila ugovore. Spisak će biti redovno ažuriran i isti možete sačuvati ili odštampati.Ukoliko imate predloge sa kojim firmama bi želeli da sklopimo ugovor nemojte se usturčavati da nas kontaktirate.

Važeći ugovori 26.07.2019