Potvrda

  • Nakon što otvorite potvrdu, pročitajte je i popunite sva obeležena polja koja popunjava član sindikata (ukucajte podatke). Na ovom sajtu u delu dokumenti naći ćete ažuran spisak firmi sa kojima smo sklopili ugovore (prekucajte  sa tog  spiska tačan naziv firme i PIB na potvrdu).
  • Nakon što popunite potvrdu, odštampajte je u dva primerka i odnesite istu u računovodstvo Osnovnog suda Novi Sad kako bi je ovlašćeno lice  overio.
  • Nakon overe računovodstva potvrdu donesite predsedniku Sindikalne organizacije na overu.

* (Za članstvo koje je iz sudskih jedinica dogovorena je nešto drugačija procedura – obratite se nama na mail  ili telefonom a mi ćemo Vas uputiti na kontakt osobu  u Vašoj sudskoj jedinici kako bi se lakše i brže mogla overiti).

Kliknite na ovaj link kako bi popunili potvrdu