Pristupnica

Svi zaposleni u Osnovnom sudu Novi Sad imaju pravo da postanu članovi Sindikalne organizacije. Da bi postali član Sindikalne organizacije Osnovnog suda Novi Sad potrebno je da popunite  pristupnicu (ukucate Vaše podatke), odštampate istu i pošaljete je na adresu: Novi Sad, ulica Sutjeska br. 3 sa naznakom za Sindikalnu organizaciju Osnovnog suda Novi Sad.

Kliknite na ovaj link kako bi popunili pristupnicu