Nabavka

U ovoj temi mogu se videti firme sa kojim smo sklopili ugovore kao i  uslove pod kojim možete  naručiti.  Ponude su podeljene u tri kategorije: 1. prehrambene proizvode, 2. ponudu turističkih aranžmana  kao i videti najnoviju ponudu firmi .

Narucivanje prehrambenih proizvodaU više različitih podmenija, pogledajte aktuelnu ponudu:

1. Naručivanje prehrambenih proizvoda

2. Ponuda Turističkih agencija

3. Druge ponude

 Ukoliko se odlučite za neku ponudu, svoj zahtev treba da donesete predsedniku Sindikata. Plaćanje je putem administrativne zabrane u više mesečnih rata, a rata ne može biti manja od 500, 00 dinara.