Dobrodošli na sajt Sindikata Osnovnog suda Novi Sad.

07 June 2016 ~ 0 Comments

Obaveštenje za nameštenike

Sindikalna organizacija Osnovnog suda Novi Sad poziva svoje članove nameštenike da dođu na sastanak u malu salu na 3 spratu u 15h danas 07.06.2016 godine.

06 June 2016 ~ 0 Comments

Informacija o materilanom-socijalnom položaju zaposlenih u Republici Srbiji

Prosleđujemo Vam informaciju o materijalno-socijalnom položaju zaposlenih u Republici Srbiji .

06 June 2016 ~ 0 Comments

Prijava za R.S.I. i odlaska u banju 2016

Obaveštavaju se članovi Sindikalne Organizacije Osnovnog suda Novi Sad da smo na sednici odbora 03.06.2016 godine usvojili odluku da se prijava za odlazak na R.S.I. 2016 neće vršiti po važećem Pravilniku već smo isti stavili Van snage (što se tiče prijava za ovu godinu). Prijavu za odlazak na radničke sportske igre potrebno je popuniti na formularu koji […]

06 June 2016 ~ 0 Comments

Održana Konferencija za Novinare

Na početku, a imajući u vidu to da sastanak sa premijerom za nas predstavlja nezaboravne trenutke, želimo da podsetimo premijera da nije ispunio obećanje, odnosno da zaposlenima u pravosuđu nije isplaćena pomoć.

21 May 2016 ~ 0 Comments

Održana konferencija za novinare

Sindikat pravosuđa Srbije doneo je odluku o štrajku zato što su zaposleni obespravljeni i zato što država vrši mobing nad pravosudnom administracijom, iako Ustav garantuje pravo na rad i slobodan izbor rada, dostojanstvo, bezbedne i zdrave uslove rada, ograničeno radno vreme, odmor, pravičnu naknadu i pravnu zaštitu.

18 May 2016 ~ 0 Comments

Obaveštenje za zaposlene u Osnovnom sudu Novi Sad – korak 2

OSNOVNI-SUD-Zalba-na-odbijajuce-resenje-MODEL-18.05.2016 Sporazum Molim Vas, da pravilno popunite ovu žalbu sa svojim podacima, potpišite je i takvu je ODMAH  PREPORUčENOM  POšILJKOM  POšALJETE  NA  ADRESU  IZ  NASLOVA  ŽALBE  (PAZITI NA ROK ZA ŽALBU OD 8 DANA OD DANA KADA VAM JE DOSTAVLJENO REŠENJE !!!!!) .

17 May 2016 ~ 0 Comments

Obaveštenje – drugi korak

Ukoliko je rukovodilac organa doneo odbijajuće rešenje, u prilogu je model žalbe koju bi trebalo uložiti na to rešenje. Podsećam vas sve da sa paznjom čitate pravnu pouku i poštujete rokove za ulaganje žalbe.

17 May 2016 ~ 0 Comments

Obaveštenje – dalje smernice

Po podnetim zahtevima u vezi sa sporazumom rukovodioci organa bili su dužni da odgovore u roku od 30 dana. S tim u vezi, ukoliko rukovodioci organa nisu odlučili o podnetom zahtevu, potrebno je uputiti im pisanu urgenciju i ostaviti im dodatni rok od sedam dana da o podnetom zahtevu odluče.

13 May 2016 ~ 0 Comments

Sporazum – Važna obaveštenja – Korak dalje

Po podnetim zahtevima rukovodilac organa (predsednik suda) dužan je u skladu sa zakonom da odluku kojom odlučuje o pravima i dužnostima donosi u formi rešenja.

20 April 2016 ~ 0 Comments

Akcija dobrovoljnog davanja krvi 20.04.2016

Akcija dobrovoljnog davanja krvi održaće se danas u zgradi suda 20.04.2016 godine od 09 -12 časova u maloj sali na trećem spratu. Više o dobrovoljnom davanju krvi možete pročitati na sajtu u delu zdravlje.