17 April 2014 ~ 0 Comments

Pomeranje rokova ne menja Akcioni plan

  Ministar pravde i državne uprave Nikola Selaković poručio da će skoro svi rokovi koji se tiču Akcionog plana biti ispoštovani do kraja drugog kvartala ove godine.

Continue Reading

14 April 2014 ~ 0 Comments

Danas Komisija za reformu pravosuđa

IZVOR: TANJUG Beograd — Komisija za sprovođenje Nacionalne strategije za reformu pravosuđa održaće danas sednicu.

Continue Reading

10 February 2014 ~ 0 Comments

Pravosuđe očekuju bolne ali neophodne reforme

BEOGRAD Tanjug | ponedeljak, 10.02.2014. | 18:05 Ministar pravde i državne uprave Nikola Selaković danas se sastao sa ekspertima EK kako bi analizirali trenutno stanje u pravosuđu

Continue Reading

03 February 2014 ~ 0 Comments

Izmene Ustava zbog sudstva

BEOGRAD -Ustavne izmene koje priprema radna grupa Komisije za sprovođenje Nacionalne strategije reforme pravosuđa predviđaju da se izvršna i zakonodavna vlast isključe iz procesa izbora sudija i predsednika sudova, odnosno tužilaca, kako bi se izvršila depolitizacija sudstva.

Continue Reading

30 December 2013 ~ 0 Comments

Otvaranje poglavlja 23 početkom 2015. godine

Pomoćnik ministra pravde Čedomir Backović izjavio je danas da očekuje da u pristupnim pregovorima sa EU poglavlje 23, koje se odnosi na pravosuđe i osnovna prava, bude otvoreno krajem 2014. ili početkom 2015. godine.

Continue Reading

09 July 2013 ~ 0 Comments

Ključna načela reforme pravosuđa

 Pomoćnik ministra za evropske integracije i međunarodne projekte Čedomir Backović danas je u Privrednoj komori Beograda predstavio Nacionalnu strategiju reforme pravosuđa 2013 – 2018. Backović je prisutne upoznao sa pet ključnih načela Strategije, kao i sa najznačajnijim novinama u pogledu konkretnih rešenja koje donosi Akcioni-plan . Tekst preuzet sa:  http://www.mpravde.gov.rs

Continue Reading