25 February 2016 ~ 0 Comments

Informacija o sastanku od 23.02.2016

Na inicijativu Sindikata pravosuđa Srbije, dana 23.2.2016. godine, održan je sastanak u Ministarstvu pravde sa Nikolom Selakovićem, ministrom, kao i njegovim najbližim saradnicima iz kabineta i Uprave za izvršenje krivičnih sankcija.

Continue Reading

01 April 2015 ~ 0 Comments

Zahtev Ministru za sastanak

  MINISTARSTVO PRAVDE Za Nikolu Selakovića, ministra pravde Poštovani, zahtevamo da hitno zakažete sastanak na kojem bi raspravili nekoliko važnih stvari zbog kojih u pravosuđu vri kao u košnici. Goruća pitanja za zaposlene u pravosuđu su: 1. Poštovanje nedavno potpisanog Posebnog kolektivnog ugovora za državne organe;  2. Stavljanje van snage zaključka Vlade Srbije o protivzakonitoj […]

Continue Reading