26 March 2013 ~ 0 Comments

Sindikat prijavio MOR-U kršenje konvencija 98 i 131

MEĐUNARODNA ORGANIZACIJA RADA Odeljenje za medjunarodne standarde rada   Ženeva-Švajcarska   S obzirom na vaš ovogodišnji izveštaj i konstatacije da se u Srbiji ne poštuju konvencije i preporuke MOR-a koje je Srbija ratifikovala, ovim dopisom želim da potvrdim slučajeve kršenja Konvencije broj 98 o pravu na organizovanje i kolektivno pregovaranje i broj 131 o minimalnoj […]

Continue Reading

10 March 2013 ~ 0 Comments

Za sve koji ne mogu i ne žele da trpe poniženje

10.mart 2013. Poštovani, Sindikat pravosuđa Srbije, sve vreme, insistirao je na povećanju osnovice za obračun zarada. Dok smo očekivali nastavak „razgovora“ oko povećanja osnovice, Ministarstvo pravde je potpisalo protokol sa neovlašćenim sindikatom za isplatu stimulacije. Zakon nalaže da se reprezentativnost sindikata proverava prebrojavanjem pristupnica po isteku svake tri godine. Mi se zalažemo da se dogodi stvarna […]

Continue Reading

08 March 2013 ~ 0 Comments

Dopis

Poštovani,   Obaveštavam vas da je nakon prikupljenih informacija od Vas sa terena, kao i posle potpisivanja protokola od strane neovlašćenih lica sa Ministarstvom pravde, danas održana sednica Republičkog odbora Sindikata pravosudja Srbije koji je, uvažavajući Vaše veliko nezadovoljstvo, doneo odluku da zaposleni u pravosudju stupaju u štrajk 25. marta 2013. godine, sa jednim jedinstvenim […]

Continue Reading

07 March 2013 ~ 0 Comments

Važno obaveštenje

7.mart 2013. Sindikat pravosuđa Srbije najoštrije osuđuje potpisivanje protokola između Ministarstva pravde i sindikalne organizacije Sopos, jer je to zloupotreba zakona i institucija. Naglašavamo da je Sindikat pravosuđa Srbije zaključio Poseban kolektivni ugovor sa Vladom Srbije kao poslodavcem, tokom oktobra 2011. godine, i tako institucionalno postao socijalni partner poslodavcu za dalje pregovaranje i odlučivanje u […]

Continue Reading

05 March 2013 ~ 0 Comments

Za medije – Beogradski odbor

Nova vlast imala je dovoljno vremena da se upozna sa svim problemima u pravosuđu i da na osnovu toga sačini predlog mera i dinamiku za prevazilaženje uočenih problema. Za ovih sedam meseci njihove vladavine, Sindikat pravosuđa Srbije, krajnje dobronamerno, dostavio je mnogo podataka, predloga i rešenja, ukazujući na težak materijalni i socijalni položaj zaposlenih, kao […]

Continue Reading

02 March 2013 ~ 0 Comments

Novčane stimulacije sudskoj administraciji

subota, 02. mar 2013, 17:10 -> 17:36 Na osnovu rada i zalaganja na poslu zaposlenima u pravosudnoj administraciji isplaćivaće se mesečna stimulacija od 4.000 dinara neto, rekao resorni ministar Nikola Selaković. Ministarstvo će obezbediti sredstva iz ušteda uvođenjem nove i mnogo racionalnije mreže sudova, istakao Selaković. Ministar pravde Nikola Selaković rekao je da je to ministarstvo odlučilo da se […]

Continue Reading

01 March 2013 ~ 0 Comments

Dopis ministru Nikoli Selakoviću

Gospodine ministre, Hvala Vam na dostavljenom Predlogu zaključka kojim ste ponudili isplatu stimulacije pravosudnoj administraciji u visini od 3.000 dinara. Istovremeno, obaveštavam Vas da je danas održana sednica Beogradskog odbora Sindikata pravosuđa Srbije koji smatra da je ponuda Ministarstva pravde nezakonita. Gospodine ministre, Predlog zaključka je neprihvatljiv za Beogradski odbor Sindikata pravosuđa, jer mi se […]

Continue Reading

22 February 2013 ~ 0 Comments

Republika Srbija, MINISTARSTVO FINANSIJA I PRIVREDE, za Mlađana Dinkića, ministra finansija

Gospodine ministre, Sindikat pravosuđa Srbije, još pre četiri meseca, uputio je inicijativu Ministarstvu pravde za otpočinjanje pregovora o povećanju osnovice za obračun zarada zaposlenih u pravosuđu. Dakle, pre usvajanja Budžeta. U isto vreme, a uzimajući u obzir to da često dobijamo odgovor kako je ministar finansija glavni kočničar i ne dozvoljava povećanje zarada, obratili smo […]

Continue Reading

15 February 2013 ~ 0 Comments

Izvestaj sa sastanka u Ministarstvu pravde оdržanog 14.02.2013

Danas je održan sastanak u Ministarstvu pravde. Sindikat pravosuđa Srbije, uskladu sa kolektivnim ugovorom, obratio se Ministarstvu pravde Srbije sa zahtevom za poboljšanje materijalnog položaja zaposlenih i uslova rada još polovinom novembra prošle godine. Pri tome, Sindikat je uputio predloge sa mogućim rešenjima, s pravom očekujući da će ih neko razmatrati. Međutim, zaista neočekivano, i […]

Continue Reading

24 December 2012 ~ 0 Comments

Saopštenje Republickog odbora

Dana 21. decembra 2012. .godine, u Domu sindikata u Beogradu, održana je sednica Republičkog odbora Sindikata pravosuđa Srbije, kojoj je prisustvovao i ministar pravde Nikola Selaković, njegova pomoćnica za finansije Slavica Jelača i šef kabineta Dejan Carević. Ministar pravde upoznao je članove Republičkog odbora sa daljim namerama i aktivnostima u adaptaciji prethodno sprovedene reforme pravosuđa. […]

Continue Reading