22 March 2013 ~ 0 Comments

Zapisnik sa 7 proširene sednice gradskog pododbora

zapisnik sa 7 sednice

Continue Reading

18 March 2013 ~ 0 Comments

Obaveštenje za sve zaposlene

18 .mart 2013. Štrajk je pravo garantovano konvencijom Međunarodne organizacije rada, Ustavom Republike Srbije, zakonima i kolektivnim ugovorom. Štrajk je prekid rada koji zaposleni organizuju radi zaštite svojih profesionalnih i ekonomskih interesa po osnovu rada. Zaposleni slobodno odlučuju o svom učešću u štrajku. Štrajk se može organizovati kod poslodavca (u delu, tj. određenim odeljenjima kod […]

Continue Reading

Tags:

12 March 2013 ~ 0 Comments

Izjašnjavanje članstva o štrajku

Sindikalna organizacija Osnovnog suda Novi Sad obaveštava svoje članstvo da će se danas 12.03.2013 obaviti  referendum o štrajku (Anketa članstva) u zgradi Osnovnog suda u maloj sali na 5 spratu  u vremenu od 09h i 30 min. do 13h. Referendumsko pitanje glasi „ DA LI PODRŽAVATE ŠTRAJK ILI NE„, glasanje će biti anonimno a vesti o […]

Continue Reading

Tags: ,

10 March 2013 ~ 0 Comments

Za sve koji ne mogu i ne žele da trpe poniženje

10.mart 2013. Poštovani, Sindikat pravosuđa Srbije, sve vreme, insistirao je na povećanju osnovice za obračun zarada. Dok smo očekivali nastavak „razgovora“ oko povećanja osnovice, Ministarstvo pravde je potpisalo protokol sa neovlašćenim sindikatom za isplatu stimulacije. Zakon nalaže da se reprezentativnost sindikata proverava prebrojavanjem pristupnica po isteku svake tri godine. Mi se zalažemo da se dogodi stvarna […]

Continue Reading

08 March 2013 ~ 0 Comments

Dopis

Poštovani,   Obaveštavam vas da je nakon prikupljenih informacija od Vas sa terena, kao i posle potpisivanja protokola od strane neovlašćenih lica sa Ministarstvom pravde, danas održana sednica Republičkog odbora Sindikata pravosudja Srbije koji je, uvažavajući Vaše veliko nezadovoljstvo, doneo odluku da zaposleni u pravosudju stupaju u štrajk 25. marta 2013. godine, sa jednim jedinstvenim […]

Continue Reading

07 March 2013 ~ 0 Comments

Važno obaveštenje

7.mart 2013. Sindikat pravosuđa Srbije najoštrije osuđuje potpisivanje protokola između Ministarstva pravde i sindikalne organizacije Sopos, jer je to zloupotreba zakona i institucija. Naglašavamo da je Sindikat pravosuđa Srbije zaključio Poseban kolektivni ugovor sa Vladom Srbije kao poslodavcem, tokom oktobra 2011. godine, i tako institucionalno postao socijalni partner poslodavcu za dalje pregovaranje i odlučivanje u […]

Continue Reading

05 March 2013 ~ 0 Comments

Za medije – Beogradski odbor

Nova vlast imala je dovoljno vremena da se upozna sa svim problemima u pravosuđu i da na osnovu toga sačini predlog mera i dinamiku za prevazilaženje uočenih problema. Za ovih sedam meseci njihove vladavine, Sindikat pravosuđa Srbije, krajnje dobronamerno, dostavio je mnogo podataka, predloga i rešenja, ukazujući na težak materijalni i socijalni položaj zaposlenih, kao […]

Continue Reading

01 March 2013 ~ 0 Comments

Dopis ministru Nikoli Selakoviću

Gospodine ministre, Hvala Vam na dostavljenom Predlogu zaključka kojim ste ponudili isplatu stimulacije pravosudnoj administraciji u visini od 3.000 dinara. Istovremeno, obaveštavam Vas da je danas održana sednica Beogradskog odbora Sindikata pravosuđa Srbije koji smatra da je ponuda Ministarstva pravde nezakonita. Gospodine ministre, Predlog zaključka je neprihvatljiv za Beogradski odbor Sindikata pravosuđa, jer mi se […]

Continue Reading