19 January 2016 ~ 0 Comments

Odgovor Ministru pravde

Gospodine ministre, Obaveštavam vas da Sindikat pravosuđa Srbije prihvata vaš predlog da se zaposlenima na određeno vreme ugovori produže do kraja juna 2016. godine.

Continue Reading

14 January 2016 ~ 0 Comments

Informacija sa sastanka kod Ministra pravde

Dana 13.1.2016. godine, održan je sastanak sa ministrom pravde i njegovim saradnicima. Sindikat nije zadovoljan odgovorima ministra pravde, iako je predložio da se zaposlenima na određeno vreme produže ugovori do 30. juna 2016. godine. O predloženom privremenom rešenju ministra izjasniće se organi Sindikata.

Continue Reading

02 September 2014 ~ 0 Comments

Venecijanska komisija u Beogradu o nacrtu zakona o VSS

Predstavnici Ministarstva pravde razgovarali su danas sa članovima Venecijanske komisije o nacrtu zakona o izmenama i dopunama zakona o Visokom savetu sudstva (VSS) i Državnom veću tužilaštva (DVT).

Continue Reading

26 July 2014 ~ 0 Comments

Reforma pravosuđa bez većih zastoja

Beograd — Strategija o reformi pravosuđa sprovodi se bez većih zastoja i ostvareni su svi ciljevi koji su do sada zacrtani, rekao je danas Miroljub Tomić.

Continue Reading

25 June 2014 ~ 0 Comments

O strategiji za reformu pravosuđa u petak

Deseta sednica Komisije za sprovođenje Nacionalne strategije za reformu pravosuđa za period 2013 – 2018. biće održana u petak u zgradi Narodne skupštine Srbije, saopštilo je Ministarstvo pravde.

Continue Reading

02 June 2014 ~ 0 Comments

Sednica o reformi pravosuđa

IZVOR: TANJUG Beograd — Komisija za sprovođenje Nacionalne strategije za reformu pravosuđa za period 2013-2018. godine razmatrala je danas izveštaj o radu Radne grupe.

Continue Reading

13 January 2014 ~ 0 Comments

USTP Inicijativa

Shodno proklamovanim ciljevima Udruženja sudijskih i tužilačkih pomoćnika Srbije, a imajući u vidu nedavno usvojene zakone o izmenama i dopunama Zakona o sudijama i Zakona o javnom tužilaštvu, u ime Udruženja predsednik Nenad Stefanović potpisao je i predao Ustavnom sudu Srbije inicijativu za ocenu ustavnosti odredaba člana 50 stav 4 Zakona o sudijama i odredaba člana 75 […]

Continue Reading

30 December 2013 ~ 0 Comments

Otvaranje poglavlja 23 početkom 2015. godine

Pomoćnik ministra pravde Čedomir Backović izjavio je danas da očekuje da u pristupnim pregovorima sa EU poglavlje 23, koje se odnosi na pravosuđe i osnovna prava, bude otvoreno krajem 2014. ili početkom 2015. godine.

Continue Reading

20 December 2013 ~ 0 Comments

Tri miliona nerešenih predmeta

IZVOR: DANAS Beograd — Ukupan broj zaostalih predmeta u sudovima opšte i posebne nadležnosti je oko 3,3 miliona i taj broj godinama se ne smanjuje, piše Danas.

Continue Reading

11 September 2013 ~ 0 Comments

Održana prva sednica Komisije za sprovođenje Nacionalne strategije za reformu pravosuđa

  Danas je u Vladi Republike Srbije održana prva sednica Komisije za sprovođenje Nacionalne strategije reforme pravosuđa za period 2013-2018. Sednici su prisustvovali članovi Komisije i njihovi zamenici, birani iz redova sve tri grane vlasti – zakonodavne, izvršne i sudske.

Continue Reading