19 September 2017 ~ 0 Comments

Važno obaveštenje u vezi tužbi za isplatu po osnovu potpisanog sporazuma

Preporuka u vezi sa postupcima pokrenutim pred sudovima po tužbama za isplatu plata po osnovu potpisanog sporazuma:

Continue Reading

06 June 2016 ~ 0 Comments

Održana Konferencija za Novinare

Na početku, a imajući u vidu to da sastanak sa premijerom za nas predstavlja nezaboravne trenutke, želimo da podsetimo premijera da nije ispunio obećanje, odnosno da zaposlenima u pravosuđu nije isplaćena pomoć.

Continue Reading

15 October 2015 ~ 0 Comments

Sve sudije u Srbiji će morati da nose toge

Sve sudije u Srbiji će od početka sledeće godine nositi sudijske toge, a zaposleni u sudovima će imati uniforme, najavio je ministar pravde.

Continue Reading

09 October 2015 ~ 0 Comments

A gde je program za rešavanje viška funkcionera “BUDŽOVANA” ?

Sindikat pravosuđa Srbije najoštrije se protivi smanjenju broja zaposlenih u pravosuđu jer je to nerazumna odluka, imajući u vidu činjenice koje proizilaze iz izveštaja o radu sudova Vrhovnog kasacionog suda za 2014. godinu – sudovi uspevaju da savladaju priliv ali gledano u odnosu na ukupan broj predmeta u radu, sudovi su rešili samo 38,63% predmeta.

Continue Reading

06 October 2015 ~ 0 Comments

Obaveštenje u vezi ugovora na određeno vreme

Zaposleni u pravosudnim organima na određeno vreme kojima ugovori ističu 30. 9.2015. godine, nemaju razloga da brinu, za sada, jer će im ugovori o radu na određeno vreme, dakle, neizvesnost i agonija, biti produženi do 31.12.2015. godine, na osnovu zaključka Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava, […]

Continue Reading

25 June 2014 ~ 0 Comments

O strategiji za reformu pravosuđa u petak

Deseta sednica Komisije za sprovođenje Nacionalne strategije za reformu pravosuđa za period 2013 – 2018. biće održana u petak u zgradi Narodne skupštine Srbije, saopštilo je Ministarstvo pravde.

Continue Reading

17 April 2014 ~ 0 Comments

Sudija se izvikala na ministra Selakovića

Sudija Vrhovnog kasacionog suda Ljubica Milutinović juče je povišenim tonom kritikovala sposobnost vlasti da na pravi način izvrši reformu pravosuđa.

Continue Reading

14 April 2014 ~ 0 Comments

Pravosuđe je pre reforme bilo bolje

Pritiscima se sudije ukalupljuju, guši se njihovo slobodno uverenje koje je potrebno za nezavisno suđenje, a usaglašenost sudskih odluka i podizanje njihovog kvaliteta neće se tako ostvariti.

Continue Reading

20 December 2013 ~ 0 Comments

Tri miliona nerešenih predmeta

IZVOR: DANAS Beograd — Ukupan broj zaostalih predmeta u sudovima opšte i posebne nadležnosti je oko 3,3 miliona i taj broj godinama se ne smanjuje, piše Danas.

Continue Reading

07 September 2013 ~ 0 Comments

Kreće strategija reforme pravosuđa

Beograd — Sprovođenje Nacionalne strategije za reformu pravosuđa počeće naredne sedmice kada će biti održan prvi sastanak Komisije za reformu pravosudja.

Continue Reading