06 September 2018 ~ 0 Comments

Zahtev Premijerki za poštovanje Zakona

Poštovana, Imajući u vidu činjenicu da je na snazi Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu od 2005. godine, kao i to da se u sudovima i tužilaštvima taj zakon ne primenjuje, molimo vas da preporučite ministarki pravde da donese odluku o pokretanju postupka za izradu akta o proceni rizika radnih mesta u sudovima i […]

Continue Reading