19 April 2016 ~ 0 Comments

Obaveštenje za zaposlene u Osnovnom sudu Novi Sad

U prilogu ovog  teksta  se nalazi zahtev za obračun i isplatu plata u skladu sa Posebnim sporazumom o mirnom rešavanju kolektivnog radnog spora.

Continue Reading

10 February 2016 ~ 0 Comments

Ponešto o nacrtu Zakona o sistemu plata u javnom sektoru

Nacrt zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru od početka nije dobio podršku Sindikata pravosuđa Srbije jer smatramo da ograničava pravosuđe, i da se podela vlasti morala prepoznati i kod ovog zakona. Zaposleni u pravosuđu bi morali da imaju poseban tretman baš zahvaljujući podeli vlasti.

Continue Reading

08 February 2016 ~ 0 Comments

Važno, važno …

Prema informacijama koje smo dobili sa terena, Ministarstvo pravde dostavilo je dopis pravosudnim organima u kojem zahteva da rukovodioci dostave zahteve za odobravanje sredstava za isplatu novčane naknade, odnosno otpremnine za radnike za čijim radom je prestala potreba i koji su zaključili sporazum o prestanku radnog odnosa uz isplatu novčane naknade na osnovu člana 24. […]

Continue Reading

27 January 2016 ~ 0 Comments

SINDIKATI JAVNOG SEKTORA ZATRAŽILI HITAN SASTANAK SA PREMIJEROM

Reprezentativni sindikati javnog sektora, u okviru Saveza samostalnih sindikata Srbije i Ujedinjenih granskih sindikata „Nezavisnost“, zatražili su od predsednika Vlade Srbije Aleksandra Vučića hitan sastanak na kojem bi se razgovaralo o zakonu o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru. Ukoliko Vlada Srbije usvoji tekst zakona koji umanjuje dostignuti nivo prava zaposlenih koja su garantovana Zakonom […]

Continue Reading

27 January 2016 ~ 0 Comments

Mišljenje zaštitnika građana o nacrtu Zakona

U vezi sa tekstom Nacrta zakona o sistemu plata u javnom sektoru koji nam je dana 20. 1. 2016. godine, elektronskim putem, posle usaglašavanja sa primedbama resornih organa, dostavljen na mišljenje, u značajnoj meri izmenjen u odnosu na tekst Nacrta koji je bio u javnoj raspravi i tekst koji nam je krajem decembra 2015. godine […]

Continue Reading

26 January 2016 ~ 0 Comments

Orbović: Neprihvatljiv predlog obračuna za bolovanje i odmor

Predsednik Saveza samostalnih sindikata Srbije Ljubisav Orbović izjavio je danas da je neprihvatljiv predlog da se zarada za vreme bolovanja ili godišnjeg odmora obračunava kao 65 odsto osnovne plate.

Continue Reading

25 January 2016 ~ 0 Comments

Ponešto o nacrtu Zakona u javnom sektoru

Ministarstvo selektivne uprave ne prihvata činjenicu da pravosuđe nije javni sektor dok ministar finansija sugeriše nezadovoljnima da nađu bolju državu.

Continue Reading

12 November 2015 ~ 0 Comments

Zakon podstiče nesavesne poslodavce

 Sindikat pravosuđa Srbije podneo je Ustavnom sudu INICIJATIVA za pokretanje postupka ocene ustavnosti i zakonitosti člana 196. Zakona o radu koji propisuje da novčana potraživanja iz radnog odnosa zastarevaju u roku od tri godine od dana nastanka obaveze. Smatramo da ovakvo zakonsko rešenje, pre svega, ide u prilog nesavesnim i neodgovornim poslodavcima i uskraćuju prava zaposlenog […]

Continue Reading

21 October 2015 ~ 0 Comments

OTKRIVAMO Kori spremila nove izmene zakona: Evo kako će se ići u penziju i kolike će biti otpremnine

Zaposleni u javnom sektoru koji su stekli uslov za penziju a više nema potrebe za njihovim radnim mestom dobiće otpremninu kao tehnološki višak.

Continue Reading

09 October 2015 ~ 0 Comments

A gde je program za rešavanje viška funkcionera “BUDŽOVANA” ?

Sindikat pravosuđa Srbije najoštrije se protivi smanjenju broja zaposlenih u pravosuđu jer je to nerazumna odluka, imajući u vidu činjenice koje proizilaze iz izveštaja o radu sudova Vrhovnog kasacionog suda za 2014. godinu – sudovi uspevaju da savladaju priliv ali gledano u odnosu na ukupan broj predmeta u radu, sudovi su rešili samo 38,63% predmeta.

Continue Reading