Završni račun

Sindikalna organizacija Osnovnog suda Novi Sad je odlukom odbora donela još jednu važnu da  svoje članstvo svake godine obaveštava o finansijskom poslovanju u predhodnoj godini, tako što će se objavljivati završni račun. Na ovaj način želimo da napravimo još jedan korak ka transparentnijem radu.